Клас 35

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

1 - 15 з 109 записів
Назва послуги Базовий номер
U агентства комерційного інформування 350006
E commercial information agencies  
F services d’agences d'informations commerciales  
U агентства працевлаштування 350012
E employment agencies  
F services de bureaux de placement  
U адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
E administrative processing of purchase orders  
F traitement administratif de commandes d'achats  
U аналізування собівартості 350007
E cost price analysis  
F analyse du prix de revient  
U аудит підприємницької діяльності 350017
E business auditing  
F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
U аукціонний продаж 350030
E auctioneering  
F vente aux enchères  
U аутсорсингове адміністративне керування для компаній 350122
E outsourced administrative management for companies  
F gestion administrative externalisée d'entreprises  
U бухгалтерський облік / ведення бухгалтерських книг 350015
E accounting / book-keeping  
F comptabilité / tenue de livres  
U вивчання ринку 350031
E marketing studies  
F étude de marché  
U визначання громадської думки 350066
E opinion polling  
F sondage d'opinion  
U виписування рахунків 350098
E invoicing  
F facturation  
U влаштовування передплати газет для інших 350076
E arranging newspaper subscriptions for others  
F services d'abonnement à des journaux pour des tiers  
U влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших 350094
E arranging subscriptions to telecommunication services for others  
F services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers  
U готування платіжних документів 350067
E payroll preparation  
F préparation de feuilles de paye  
U готування податкових декларацій 350073
E tax preparation  
F établissement de déclarations fiscales  
1 - 15 з 109 записів